MCOACHCAT MCOACHESP
inici inici actualitat testimonis contacta
mcoach
coaching
pnl
faq

serveis
coachPersonal
coachEsportiu
coachExecutiu
formacio mentorCoach

FAQ'S

Aquí t’oferim un recull de les preguntes relacionades amb el coaching i els serveis de MCOACH que ens arriben més sovint.


1 - Quins són els motius més habituals per començar un coaching?faq

Moltes persones inicien un coaching quan senten que la seva vida és altament insatisfactòria o no poden arribar a aconseguir els canvis que desitjarien. També persones que acaben de patir canvis en el seu entorn personal o professional i es troben sense energia ni motivació suficients per aprofitar la oportunitat que tot canvi representa. Un tercer grup de coaching el formen persones amb importants reptes personals que necessiten desenvolupar noves eines i habilitats per aconseguir-los.


2 - A qui li pot ser útil el coaching?faq

El coaching és per les  persones que busquen aconseguir un canvi o millora a la seva vida personal, professional o esportiva i estan obertes al creixement personal, especialment:

 • Persones que tenen davant reptes importants i volen aconseguir el millor d’ells mateixos
 • Persones que es troben aturades i no saben com començar nous projectes
 • Persones que viuen una vida no satisfactòria i no volen arribar a vells amb al sensació d’haver perdut el temps
 • Persones que s’han trobat un canvi important de forma sobtada (personal, professional, esportiu) i no saben com afrontar-ho o quines decisions prendre al respecte. 

3 - Quins resultats puc esperar d’un procés de coaching? Quins avantatges?faq

Amb un procés de coaching guanyaràs auto-confiança i auto-coneixement dels teus propis valors i punts forts, i podràs definir objectius assolibles i motivants, prendre decisions difícils alineades amb els teus valors, desaprendre i aprendre per aconseguir els teus reptes i elaborar un pla de millora i executar-ho. En definitiva, coneixement, compromís i responsabilitat amb el teu futur per aconseguir resultats extraordinaris i una vida més satisfactòria.


4 - En què es diferencia un coach d’un entrenador?faq

Hi ha similituds i diferències entre aquests dos professionals que cal puntualitzar, donada la confusió que genera la paraula “coach” en l’àmbit esportiu:

Similituds:

 • Tant el coach com l’entrenador treballen per ajudar a les persones a desenvolupar-se per aconseguir el màxim rendiment.
 • Tots dos donen suport i animen,  i són un model de conducta per al seu esportista o client.
 • Ambdós tenen paciència i  aprenen contínuament de les persones i les noves situacions.
 • Ambdós es mantenen en un segon pla per tal que sigui l’esportista o l’equip qui es porti el reconeixement del èxits.

Diferencies:

 • El coach no dona consells ni advertències com fa l’entrenador
 • El coach no entra als aspectes físics, tècnics o tàctics del client, no és un expert com si ho és l’entrenador. En canvi, treballa l’auto-coneixement i la gestió de les emocions
 • El coach no dictamina el que s’ha de fer, ajuda a definir objectius, a fer un pla de millora i a trobar la confiança i la motivació per assolir-los.
 • El coach treballa adaptant-se a les prioritats i objectius propis del esportista/client, l’entrenador treballa seguint les seves pròpies prioritats o les del club.

Entrenadors i coaches es complementen molt bé per aconseguir el màxim rendiment d’un esportista o equip, i molts equips guanyadors ja han gaudit dels serveis d’un coach esportiu. Per equips que no es puguin permetre pagar els serveis d’un coach,  la solució més adient és que els entrenadors aprenguin habilitats de coach per fer la seva feina més eficientment, tal com ho fan quan no poden gaudir dels serveis d’un preparador físic i són ells qui assumeixen aquesta tasca. MCOACH ofereix formació a entrenadors en habilitats de coaching.


5 - Amb el coaching puc millorar les relacions amb la gent que m’envolta?faq

La millora de les relacions personals o professionals pot ser objectiu d’un coaching. Amb un coach et coneixeràs millor, sabràs els punts forts que has de potenciar i els febles que has de minimitzar i treballar, aprendràs i progressaràs en comunicació empàtica, aconseguint resultats extraordinaris en les teves relacions.


6 - Quines eines fa servir un coach en la seva feina?faq

El coach treballa amb unes habilitats que li són pròpies i necessàries, fonamentalment: la conversa del coaching, la sintonia (rapport), l’escolta empàtica, l’observació atenta, les preguntes potents que provoquen reflexió i el feed-back. A les sessions de coaching l’eina principal és el diàleg de coaching basat en preguntes obertes, també es fan servir qüestionaris, tècniques de relaxació i visualització i documents de revisió i preparació de les sessions.

El següent esquema  de Ian Flemming i Allan Taylor resumeix gràficament els punts que sempre té present un coach:

Competencies (Competències e investigació per reconèixer punts forts i limitants)
Outcomes  (Resultats)
Action (Acció)
Cheching (Control i seguiment)

A l’inici del procés de coaching s’estableix una “aliança” entre el coach i el client per definir un marc de treball que proporcioni seguretat i confiança. Aquest marc inclou sempre el compromís i la responsabilitat d’ ambdues parts dins del procés, i la confidencialitat de les converses.


7 - Quin valor te un procés de coaching? ¿Quin cost suposa? faq

El valor del coaching per a cada persona és depenent dels objectius inicials i de si aquestos permeten mesurar el guany econòmic o no (diferències d’ un coaching per aconseguir un nou contracte o per aconseguir una millora en la qualitat de vida) en qualsevol cas el valor i beneficis del coaching son sempre molt superiors a la despesa que impliquen les sessions de coaching, i així ho afirmen tant les persones com les empreses que ja han gaudit del coaching (resultats de l’última enquesta del coaching a Espanya)

El cost d’ un coaching dependrà del número de sessions a realitzar, segons dificultat de l’objectiu i grau d’implicació personal (normalment entre 4 i 10 sessions) i del preu acordat per la sessió de coaching. MCOACH te pactades tarifes especials per diversos col•lectius professionals i esportius (ACEB, AIQS, altres,…). Contacta amb MCOACH per conèixer la tarifa que se aplicaria en el teu cas i la duració estimada del teu coaching.


8 - Amb quina freqüència es recomana realitzar les sessions de coaching?faq

La situació òptima recomanada i la que més proporciona un coaching més ràpid és la de realitzar sessions de coaching setmanals. Si el client no pot, per temes logístics o econòmics, es poden realitzar sessions cada quinze dies. En qualsevol cas la freqüència es pacta a l‘inici del procés.


9 - El coaching és psicologia? En què es diferencia?faq

El coaching es pot considerar psicologia aplicada si atenem al fet que treballa amb la ment i emocions de la persona i com aquesta s’adapta al seu entorn. Fins i tot ambdues fan servir eines comunes com ara la PNL, però es diferencien en la seva aproximació (mètode) i resultats.

Aquí les tres diferències principals entre el coaching i la psicologia clínica tradicional:

 • La psicologia clínica treballa normalment amb persones que presenten problemes neuròtics o d’adaptació, per revertir aquestes situacions cap a la normalitat, en canvi el coaching treballa amb persones sanes i complertes que volen arribar a ser el millor que puguin ser.
 • La psicologia clínica tradicional es centra normalment en investigar el passat de la persona i com aquest ha configurat la seva ment actual; així molt de cops el procés es llarg i els seus resultats es queden de cops en la diagnosis del problema. En un coaching es treballa des de la realitat actual de l’individu i el seu entorn, mirant sempre cap al futur; està totalment orientat a aconseguir resultats i plenitud de la persona.
 • En psicologia clínica tradicional és el terapeuta qui determina els exercicis que ha de fer el pacient (no oblidar que pacient ve de passiu). En coaching és la pròpia persona qui desenvolupa la seva visió de futur i acorda el seu pla de millora, res li ve de fora. Aquesta és la clau que aconsegueix el compromís i la motivació que fan possible arribar a resultats extraordinaris i satisfactoris.

Aquestes diferències entre coaching i psicologia es dilueixen en el mon de l’esport, on ambdues disciplines treballen vers al mateix objectiu, aconseguir el màxim rendiment i satisfacció del esportista o entrenador. De fet tot bon coach esportiu te sòlids coneixements de psicologia de l’esport i de l’alt rendiment, i psicòlegs esportius de gran reputació tenen coneixements i apliquen tècniques de coaching per maximitzar l’efectivitat de les seves intervencions.

Avui podem afirmar que coaching i psicologia de l’esport es complementen perfectament per oferir al mon esportiu els serveis que precisa per optimitzar el rendiment esportiu i la satisfacció d’esportistes i entrenadors.


10 - Quines garanties d’èxit tinc si inicio un coaching?faq

Les garanties d’èxit depenen de la congruència dels teus objectius inicials i de la teva cooperació i responsabilitat en el procés de coaching. El coach et guiarà i acompanyarà en el teu procés de creixement personal individual, perquè puguis desenvolupar el teu potencial al màxim i puguis arribar més lluny i més ràpid que arribaries sol.  Un coach no fa miracles per aconseguir que siguis més alt o més ràpid, però si et pot ajudar a que reconeguis i potenciïs els teus punts forts i a treballar/minimitzar els febles, a que defineixis objectius motivants i assolibles que et facin avançar i així aconsegueixis resultats extraordinaris. Amb un coach sempre podràs arribar més lluny i més ràpid.


11 - En coaching, es treballa amb una persona o amb un equip?faq

Existeix el coaching personal i el coaching d’equips, tots dos presenten diferències en l’aproximació i la forma d’intervenció, però en ambdós casos els punts fonamentals són els mateixos: avançar en el auto-coneixement - valors (de la persona o equip), ajudar a definir el propis objectius, ajudar a construir una visió de futur i elaborar i executar un pla de millora a partir del compromís (de la persona o de cada un dels integrants del equip). En el cas de coaching esportiu a l’inici es determina si es treballarà amb l’entrenador, amb un esportista o amb tot  l’equip (coaching d’equips)


12 - Què és un líder-coach o un entrenador-coach?faq

Un líder o entrenador-coach és aquella persona centrada en desenvolupar la seva tasca principal (directiu, entrenador,..) que ha après la metodologia comunicativa del coaching i la fa servir amb el seu equip per aconseguir un millor rendiment.


13 - És possible/aconsellable mantenir alguna relació amb el coach un cop finalitzat el coaching? Pot crear dependència?faq

El procés de coaching té un inici i un final. EL coach orienta, ajuda i dona suport, però sempre amb l’objectiu de que el individu sigui lliure i independent tant emocional com psíquicament, capaç d’actuar i prendre les seves pròpies decisions.

MCOACH resta obert a consultes via e-mail un cop acabat el procés de coaching. Molt de cops el client prefereix acabar el coaching i acordar una sessió de seguiment passat un temps (1 o 2 mesos) per revisar el desenvolupament.


14 - En cas de conflicte d’interessos hi ha algun codi de bones maneres per evitar el conflicte?faq
MCOACH s’adhereix al codi ètic de la ICF, que té en compte la resolució de possibles conflictes d’interessos entre client i coach. Per aconseguir el codi ètic de MCOACH tan sols has de  demanar-ho fent clic aquí.

 

 

 

Passiķ per l'esport, Passiķ per les persones
faq's mcoach

disseny web abacmedia